VIJCI


 SIPKA NAVOJNA M-12

SIPKA NAVOJNA M-12

306.00
sa PDV-om VIJAK M-16x70 JUS 051


 SIPKA NAVOJNA M-10

SIPKA NAVOJNA M-10

220.80
sa PDV-om SIPKA NAVOJNA M-8

SIPKA NAVOJNA M-8

142.80
sa PDV-om VIJAK ZA PANELE 6,3x150 DIV 5115


 VIJAK ZA LIM 4,8x19 DIN 7504K


 SIPKA NAVOJNA M-14

SIPKA NAVOJNA M-14

444.00
sa PDV-om SIPKA NAVOJNA M-16

SIPKA NAVOJNA M-16

588.00
sa PDV-om SIPKA NAVOJNA M-20

SIPKA NAVOJNA M-20

936.00
sa PDV-om SIPKA NAVOJNA M-4

SIPKA NAVOJNA M-4

60.00
sa PDV-om VIJAK ZA DRVO 6x90 JUS 500


 VIJAK ZA LIM 4,2x32 DIN 7504K


 VIJAK ZA LIM 4,2x38 DIN 7504K


 VIJAK M-12x80 JUS 051 10.9


 VIJAK M-12x90 JUS 051 10.9


 VIJAK M-10x25 JUS 053 8.8


 SIPKA NAVOJNA M-5

SIPKA NAVOJNA M-5

84.00
sa PDV-om VIJAK M-8x130 JUS 051 CRNI


 VIJAK M-14x40 JUS 051


 VIJAK M-18x60 JUS 053


 VIJAK M-8x35 JUS 171


 VIJAK M-6x30 JUS 500


 VIJAK M-4x45 JUS 103


 VIJAK M-10x45 JUS 120