OPREMA ZA VARENJE I ELEKTRODE


 ELEKTRODA RUTILNA fi 2,5


 ELEKTRODA RUTILNA fi 4,00


 ZICA ZA VARENJE fi 2,5 GP 37


 ELEKTRODA BAZICNA fi 3,25