CAURE SPOJNE BIMETALNE i SVORNJACI BIMETALNI


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 70/50


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 70/35


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 150/50


 CAURA FID Al-Cu 25/16


 CAURA FID Al-Al 25/25


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 16/6


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 16/10


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 150/95


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 25/10


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 120/95


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 50/35


 SVORNJAK BIMETALNI Al/Cu 95 FBS


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 25/25 MBSP


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 25/16


 CAURA BIMETALNA Al-Cu 150/95